CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG INTRACOM

THÔNG TIN DỰ ÁN

Chủ đầu tư: Ban QL Đầu tư Xây dựng Thành phố Cần Thơ

Giá trị hợp đồng: 11.612 tỷ đồng

Địa điểm: Cần Thơ

Thông tin dự án: Công trình Tuyến giao thông Bốn tổng – Một Ngàn – Thành Phố Cần Thơ. Gói thầu số 3 đường giao thông từ cầu Sáu Bọng đến Nông trường Cờ Đỏ đoạn km 7+142,32 đến Km 11+241,38

Dự án cùng lĩnh vực