CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG INTRACOM

THÔNG TIN DỰ ÁN

Chủ đầu tư: Đại học Xây dựng

Giá trị hợp đồng: 2.134 tỷ đồng

Địa điểm: Hà Nội

Dự án cùng lĩnh vực