CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG INTRACOM

  • Tư vấn
  • by Admin
  • 3 Tháng Bảy, 2023

Quản lý dự án xây dựng – Nhân tố không thể thiếu!

Vai trò quản lý luôn được đánh giá cao trong tất cả các lĩnh vực không chỉ riêng xây dựng. Vị trí quản lý sẽ quyết định đến chất lượng sản phẩm, tiến độ và các yếu tố khác có liên quan. Trong xây dựng, quản lý dự án có vai trò rất quan trọng. Công việc này ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng và tiến độ thực hiện công trình. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vai trò của quản lý dự án.

Quản lý dự án xây dựng là gì?

Quản lý dự án xây dựng có vai trò quan trọng trong quá trình quản lý và điều hành các hoạt động liên quan xây dựng dự án từ giai đoạn lập kế hoạch, thiết kế, thi công cho đến hoàn thành và bàn giao công trình.

(Ảnh minh họa)

Nhiệm vụ của quản lý dự án xây dựng là đảm bảo dự án được thực hiện đúng theo tiến độ, chất lượng và nguồn lực đã được quy định trước, đồng thời giải quyết các vấn đề phát sinh và quản lý rủi ro để đảm bảo sự thành công của dự án.

Quản lý dự án xây dựng bao gồm việc lập kế hoạch, phân công công việc, quản lý tài nguyên, giám sát tiến độ, kiểm soát chất lượng, quản lý rủi ro, quản lý nguồn lực tài chính và giao tiếp với các bên liên quan để đạt được mục tiêu dự án một cách hiệu quả.

 

Vai trò của quản lý dự án trong xây dựng

Quản lý dự án là bộ phận có đóng góp rất lớn vào sự thành công của dự án

Lập kế hoạch và phân tích dự án: Xác định mục tiêu, phạm vi và yêu cầu của dự án. Quản lý dự án sẽ phân tích rủi ro, định lượng tài nguyên cần thiết và lập kế hoạch thực hiện dự án.

Quản lý tài chuyên và nguồn lực: Quản lý dự án xây dựng phụ trách việc quản lý và phân bổ tài nguyên như lao động, vật liệu, thiết bị và nguồn lực tài chính, đảm bảo sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả và tiết kiệm.

(Ảnh minh họa)

Quản lý rủi ro và giải quyết vấn đề: Đánh giá các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình xây dựng. Họ phát triển kế hoạch ứng phó và giải quyết các vấn đề nảy sinh để đảm bảo sự suôn sẻ của dự án.

Kiểm soát chất lượng: Quản lý dự án xây dựng thiết lập và áp dụng tiêu chuẩn chất lượng. Họ giám sát quá trình xây dựng và đảm bảo chất lượng công trình đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn đã đề ra.

Quản lý giao tiếp và liên lạc: Quản lý dự án xây dựng xây dựng và duy trì mạng lưới liên lạc trong dự án. Họ đảm bảo thông tin được truyền đạt một cách hiệu quả và đúng thời gian giữa các bên liên quan như chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan chức năng và người lao động.

Thông thường, một ban quản lý dự án sẽ bao gồm các bộ phận, phòng ban: văn phòng quản lý, kĩ thuật – thẩm định, tài chính – kế toán, đơn vị điều hành, dịch vụ tư vấn. Ban quản lý sẽ có chức năng tham mưu, đề xuất giúp chủ đầu tư thực hiện việc quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Ngoài ra, ban quản lý dự án còn thực hiện công tác giám sát các hoạt động xây dựng dự án đã được Hội Đồng cấp cao phê duyệt.

 

  • Tags:

Tin tức liên quan