CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG INTRACOM

THÔNG TIN DỰ ÁN

Chủ đầu tư: Học viện cảnh sát nhân dân

Giá trị hợp đồng: 79.357 tỷ đồng

Địa điểm: Hà Nội

Dự án cùng lĩnh vực