CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG INTRACOM

  • Tư vấn
  • by Admin
  • 8 Tháng Chín, 2023

Kỹ sư an toàn – Mắt xích không thể thiếu tại công trường

Tại công trình xây dựng, an toàn lao động luôn là vấn đề được ưu tiên hàng đầu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Bởi công trường xây dựng là nơi ẩn chứa nhiều nguy cơ, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người lao động. Bên cạnh đó, vấn đề về vệ sinh, môi trường cũng được quan tâm sát sao. Để giải quyết những vấn đề này, vị trí kĩ sư an toàn đã ra đời.

Kỹ sư an toàn lao động là gì?

Kỹ sư an toàn lao động là một vị trí quan trọng tại các công trường xây dựng. Đây là người có trách nhiệm đảm bảo an toàn và sức khỏe của công nhân và môi trường làm việc tại công trường. Dựa trên kiến thức, kinh nghiệm tích lũy để phát triển lên các quy trình, quy định về an toàn cho người lao động, từ đó giảm thiểu nguy cơ rủi ro tai nạn, xây dựng một môi trường làm việc an toàn và hiệu quả cho người lao động.

Kĩ sư an toàn là vị trí sẽ làm việc với nhiều bộ phận khác nhau, liên quan đến các yếu tố con người, thiết bị máy móc, môi trường. Bên cạnh đó, kĩ sư an toàn cũng là người kiểm soát vệ sinh môi trường tại công trường xây dựng.

 

Nhiệm vụ của kĩ sư an toàn lao động tại công trường

Trong cơ cấu của đơn vị xây dựng, vị trí kĩ sư an toàn lao động cực kì quan trọng. Tùy thuộc vào những đặc điểm, quy mô khác nhau của các đơn vị xây dựng mà kĩ sư an toàn có thể đảm nhận những công việc khác nhau, nhưng nhìn chung, nhiệm vụ chính của các kĩ sư an toàn bao gồm:

  • Giám sát việc thực hiện, tuân thủ nội quy và quy trình an toàn vệ sinh lao động – phòng cháy chữa cháy – bảo vệ môi trường của các đơn vị thi công, người lao động tại công trường.
  • Điều chỉnh kịp thời mọi vấn đề liên quan đến công tác an toàn lao đồng đối với các lao động.
  • Hướng dẫn và tập huấn chi tiết cho cán bộ công nhân viên và công nhân tại công trường thực hiện theo đúng quy trình, quy định và hướng dẫn của hệ thống quản lý chất lượng – môi trường – an toàn của công ty.
  • Kiểm tra và theo dõi hoạt động và sự an toàn của máy móc thiết bị thi công tại công trường.
  • Kịp thời phối hợp với các bên liên quan nhằm giải quyết phát sinh các vấn đề và đưa ra đề xuất, biện pháp xử lý tình huống.

Đảm bảo an toàn lao động và giám sát các yếu tố môi trường tại công trường cũng là yếu tố minh chứng cho uy tín, chất lượng và sự chuyên nghiệp của đơn vị thi công!

  • Tags:

Tin tức liên quan