CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG INTRACOM

  • Tin tức nội bộ
  • by Admin
  • 3 Tháng Chín, 2021

Intracom Invest đảo đảm an toàn sức khỏe cho người lao động

Là một nhà thầu xây dựng, Intracom Invest luôn xác định sức khỏe của người lao động là một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng, năng suất làm việc và hiệu quả hoạt động của Công ty. Chính vì vậy, Công ty luôn tạo ta một môi trường lao động an toàn, đảm bảo tốt sức khỏe, đời sống và chính sách cho người lao động.

Từ đầu năm 2020 đến nay, dịch Covid-19 tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp. Ở một khía cạnh khác, dịch bệnh cũng làm thay đổi tư duy, cách làm, thói quen của con người trên nhiều lĩnh vực, trong đó công tác an toàn, vệ sinh lao động đã có nhiều chuyển biến, sáng tạo theo hướng tích cực hơn.

Trước ảnh hưởng không nhỏ của dịch bệnh đến đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động, Intracom Invest xác định công tác bảo đảm an toàn sức khỏe của người lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công ty. Vì thế, ngay từ những ngày đầu dịch bệnh xuất hiện, công ty đã quán triệt tinh thần mỗi cán bộ, công nhân phải coi việc phòng, chống dịch Covid-19 như “chống giặc”, hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe.

Ban Lãnh đạo Công ty đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án làm việc, vệ sinh khử khuẩn thường xuyên nơi làm việc; đồng thời ra các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo phòng chống dịch trong từng thời điểm, làm việc thích ứng với tình hình mới.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh hiện nay, hầu hết các công trình của Intracom Invest đã tạm dừng thi công. Các cán bộ, kĩ sư, công nhân tạm dừng các hoạt động tại công trường, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, mỗi người lao động Intracom Invest cũng không quên rèn luyện sức khỏe, góp sức cho địa phương sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Tin tưởng rằng, dịch bệnh rồi sẽ bị đẩy lùi; những cán bộ, kĩ sư, người lao động Intracom Invest rồi sẽ trở lại công trường, tiếp tục sứ mệnh của mình trong công cuộc dựng xây đất nước. Còn bây giờ, chúng tôi sẽ nghiêm chỉnh chấp hành lệnh giãn cách, với phương châm “ở nhà là yêu nước”.

  • Tags:

Tin tức liên quan