CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG INTRACOM

THÔNG TIN DỰ ÁN

Chủ đầu tư: Ban QLDA các công trình xây dựng NN& PTNT Phú Thọ

Giá trị hợp đồng: 20.174 tỷ đồng

Địa điểm: Phú Thọ

Dự án cùng lĩnh vực