CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG INTRACOM

THÔNG TIN DỰ ÁN

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Pung 

Giá trị hợp đồng: 32.374 tỷ đồng

Địa điểm: Lào Cai

Dự án cùng lĩnh vực