CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG INTRACOM

THÔNG TIN DỰ ÁN

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông

Giá trị hợp đồng: 3.280 tỷ đồng

Địa điểm: Lào Cai

Dự án cùng lĩnh vực