CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG INTRACOM

No image

31 Tháng Năm, 2022

Giám đốc điều hành Công ty (01 người)

Xem chi tiết
No image

31 Tháng Năm, 2022

Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật

Xem chi tiết
No image

31 Tháng Năm, 2022

Trưởng phòng Quản lý Thi công

Xem chi tiết
No image

15 Tháng Ba, 2022

Kỹ sư xây dựng – Gám sát xây dựng (02 người)

Xem chi tiết
No image

15 Tháng Ba, 2022

Cán bộ an toàn lao động (01 người)

Xem chi tiết
No image

15 Tháng Ba, 2022

Cán bộ Quản lý dự án (01 người)

Xem chi tiết
No image

15 Tháng Ba, 2022

Chỉ huy trưởng công trường (02 người)

Xem chi tiết
No image

15 Tháng Ba, 2022

Kỹ sư M&E (02 người)

Xem chi tiết
No image

15 Tháng Ba, 2022

Kỹ sư kinh tế xây dựng (02 người)

Xem chi tiết
No image

15 Tháng Ba, 2022

Phó phòng Quản lý thi công (01 người)

Xem chi tiết
No image

15 Tháng Ba, 2022

Phó phòng – Phụ trách phòng Kế hoạch Kỹ thuật (01 người)

Xem chi tiết
No image

15 Tháng Ba, 2022

Phó phòng Tổ chức hành chính (01 người)

Xem chi tiết

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN & ĐỐI TÁC