CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG INTRACOM

Intracom Invest mở rộng sản xuất vật liệu xây dựng

Để đáp ứng nhu cầu xây dựng các công trình do doanh nghiệp nhận thầu thi công và rộng hơn là đáp ứng nhu cầu thị trường, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Intracom (IntracomInvest) tổ chức sản xuất vật liệu xây dựng để cung cấp nguồn nguyên liệu chủ động trong thi công. Intracom Invest là […]
Xem chi tiết