CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG INTRACOM

Trạm biến áp 110KV Thủy điện Nậm Pung

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông Giá trị hợp đồng: 5.549 tỷ đồng Địa điểm: Lào Cai
Xem chi tiết

Nhánh rẽ đường dây 110kv Thủy điện Nậm Pung

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông Giá trị hợp đồng: 13.624 tỷ đồng Địa điểm: Lào Cai
Xem chi tiết

Đường dây trên không 6KV, Thủy điện Nậm Pung

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông Giá trị hợp đồng: 3.280 tỷ đồng Địa điểm: Lào Cai
Xem chi tiết