CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG INTRACOM

Tuyến giao thông Bốn tổng – Một Ngàn, Thành phố Cần Thơ

Chủ đầu tư: Ban QL Đầu tư Xây dựng Thành phố Cần Thơ Giá trị hợp đồng: 11.612 tỷ đồng Địa điểm: Cần Thơ Thông tin dự án: Công trình Tuyến giao thông Bốn tổng – Một Ngàn – Thành Phố Cần Thơ. Gói thầu số 3 đường giao thông từ cầu Sáu Bọng đến Nông trường […]
Xem chi tiết

Công trình đường Khánh Hòa – Minh Xuân, Yên Bái

Chủ đầu tư: Sở giao thông vận tải Tỉnh Yên Bái Giá trị hợp đồng: 16,4 tỷ đồng Địa điểm: Yên Bái Thông tin dự án: Thi công xây dựng gói thầu số 07 công trình đường Khánh Hòa – Minh Xuân (Nhánh 1, lý trình Km 9+500 – Km 14), Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái
Xem chi tiết

Gói thầu số 41 Thanh Ba – Chân Mộng, Phú Thọ

Chủ đầu tư: Ban QLDA các công trình xây dựng NN& PTNT Phú Thọ Giá trị hợp đồng: 20.174 tỷ đồng Địa điểm: Phú Thọ
Xem chi tiết

Đường quản lý vận hành Nhà máy thủy điện Nậm Pung

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Pung  Giá trị hợp đồng: 32.374 tỷ đồng Địa điểm: Lào Cai
Xem chi tiết