CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG INTRACOM

THÔNG TIN DỰ ÁN

Chủ đầu tư: Sở giao thông vận tải Tỉnh Yên Bái

Giá trị hợp đồng: 16,4 tỷ đồng

Địa điểm: Yên Bái

Thông tin dự án: Thi công xây dựng gói thầu số 07 công trình đường Khánh Hòa – Minh Xuân (Nhánh 1, lý trình Km 9+500 – Km 14), Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái

Dự án cùng lĩnh vực